BK Keuringen

Wat wordt er gekeurd bij een toercaravan

Het volgende wordt gekeurd

Elektra installatie

• Doormeten wandcontactdozen op juiste aansluiting
• Aardlekschakelaar test op juiste werking (van de camping)
• Controle aangesloten apparatuur (visueel)
• Aansluiting op het campingnetwerk
• Juiste aarding

Water

• Doorstroming testen
• Controle temperatuur koud en warm water (indien boiler aanwezig)

Gasinstallatie

• Dichtheidstest installatie
 • Visuele controle leidingwerk
 • Controle slangen en reduceer
 • Aarding koperen leiding testen

Koolmonoxide meting

• Bij gaskachel

Mocht u interesse hebben voor een technische keuring stuur mij dan een berichtje